Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες

ομάδα

Απευθύνονται σε έφηβους και ενήλικες, στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης με εστιασμένες θεματικές ενότητες και πραγματοποιούνται στο χώρο του ΨΥΧ.Η. και σε άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

σχεδιάγραμμα