Κοινωνική Ένταξη και Δραστηριοποίηση

άνθρωποι πιασμένοι χέρι χέρι

Το ΨΥΧ.Η. σχεδιάζει και εφαρμόζει μικρής διάρκειας εστιασμένα προγράμματα στη κοινότητα σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στόχοι είναι η γέφυρα δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας, η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση, η ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας, η ανάπτυξη φιλοσοφίας και στάσης ζωής.

ανθρώπινες φιγούρες

Εντατικές ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης ατομικών στοιχείων με σκοπό την κοινωνική δικτύωση και ένταξη. Απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι για ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους δυσκολεύονται να λειτουργήσουν εντός του κοινωνικού συνόλου ή έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί – στιγματιστεί.