Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

επαγγελματικός προσανατολισμός

Είναι μέθοδος εστίασης και εμβάθυνσης στη προσωπικότητα του ατόμου για την ανακάλυψη του επαγγελματικού του νοήματος, έτσι ώστε να κάνει συνειδητά την επιλογή αυτή. Τότε ακριβώς ενισχύονται η δύναμη, η θέληση και η επιμονή του ατόμου για να παλέψει και να κατακτήσει το επαγγελματικό του όνειρο ως νόημα ζωής.

προσανατολισμός

 

Απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες με ασαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και εφαρμόζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ακολουθώντας βιωματικές, ψυχοδραματικές, γνωσιακές, προσωποκεντρικές μεθόδους και μικρής διάρκειας βιωματική εμπειρία με το επάγγελμα.