Βιωματικές Ομάδες Ψυχοδράματος

Λίγα λόγια για το Ψυχόδραμα…

Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ξεχωριστός, πολύτιμος και αναγκαίος. Μοναδικές είναι και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει και μοναδικά τις βιώνει.

Το ψυχόδραμα είναι μια ομαδική μέθοδος ομαδικής ανάπτυξης της προσωπικότητας που δίνει την ευκαιρία στο άτομο να εκφραστεί μέσω της πράξης και να ενισχύσει έτσι τις εγγενείς του δυνατότητες και να δημιουργήσει νέες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στις καταστάσεις που το δυσκολεύουν.


ομάδα ανθρώπων καθήμενων

Επιπλέον οι δυνατότητες αυτές βοηθούν το άτομο να συνειδητοποιήσει και να αναπτύξει ρόλους που χρειάζεται και επιλέγει στη ζωή του. Το ψυχόδραμα, ως τεχνική διείσδυσης στην προσωπικότητα του ατόμου, αφ’ ενός ενισχύει τον αυθορμητισμό (ως απαραίτητο εργαλείο για πέρασμα στην πράξη) και την ανάπτυξη νέων ρόλων (ως τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων που προκύπτουν από σχέσεις, υπαρξιακές αναζητήσεις, κοινωνικούς ρόλους και καθημερινά ερεθίσματα) και αφ’ ετέρου αποδυναμώνει ρόλους και συνήθειες που ταλαιπωρούν το άτομο και το εμποδίζουν να είναι ο εαυτός του.

άνθρωποι που χορεύουν

Το ψυχόδραμα σήμερα εφαρμόζεται και σε χώρους εκπαιδευτικούς, εταιρικούς, ψυχικής υγείας, καθώς και σε ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς.

Βιωματική – θεωρητική εκπαίδευση στις Ψυχοδραματικές μεθόδους και τεχνικές (ψυχόδραμα, κοινωνιόδραμα, κοινωνιομετρία, εκπαίδευση ρόλων) για την απόκτηση της ειδικότητας ψυχοδραματιστή και εκπαιδευτή ψυχοδραματιστών, με πιστοποίηση από τον Federation of European Training Organisations (FEPTO) και διάρκεια εκπαίδευσης τέσσερα έτη.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως κουλτούρας, ηλικίας και βιωμάτων. Αφορά όλους εκείνους που ονειρεύονται να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οξύνουν την αίσθηση των πραγμάτων, να ανακαλύψουν το εύρος και το βάθος των συναισθημάτων τους και συνακόλουθα να ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Οι ενήλικες:

Ενισχύουν τη λειτουργική ισορροπία των ρόλων που πλαισιώνουν κάθε άτομο ξεχωριστά στη ζωή του (π.χ. σύντροφος, επαγγελματίας, κόρη κ.ο.κ).

Οι έφηβοι:

Διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη της εφηβείας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.

Τα παιδιά:

Στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των σταδίων ανάπτυξης, τη διατήρηση και ενίσχυση του αυθορμητισμού, της φαντασίας και της δημιουργικότητας.