Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”

Οι υπηρεσιες μας

Οι υπηρεσίες μας αφορούν συνεδρίες με βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος, θεραπευτικά διήμερα με συνδυαστικές τεχνικές με στόχο την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν από τις ομάδες (σεμινάρια,ψυχόδραμα, ασκήσεις ανάπτυξης της προσωπικότητας, ομάδες αυτοβοήθειας).

Συμβουλευτική κοινωνικής ενσωμάτωσης,  δραστηριοποίηση και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού με τη βοήθεια των workshops και των τεχνικών δικτύωσης, συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ψυχοδράματος σε εταιρείες και φορείς για την βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία για καθορισμένες ατομικές και ομαδικές συναντήσεις που αφορούν στην υποστήριξη και τη διεύρυνση των αναγκών και των επιθυμιών που απασχολούν το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα με σκοπό την προσωπική, υπαρξιακή και κοινωνική του εξέλιξη.

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και παρεμβάσεις για έφηβους και ενήλικες, στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης με εστιασμένες θεματικές ενότητες και πραγματοποιούνται στο χώρο του ΨΥΧ.Η. και σε άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας (workshops) με τις δραστηριότητες του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου (ΨΥΧ.Η).

Για περισσοτερη ενημερωση 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Comments are closed.