Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”

Ψυχοθεραπευτικό κέντρο Ηρακλείου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΨΥΧ.Η)

Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ηρακλείου (ΨΥΧ.Η) αποτελεί έναν καινοτόμο φορέα ιδιωτικής πρωτοβουλίας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας.Αποτελείται από μια ομάδα ψυχολόγων – ψυχοθεραπευτών οι οποίοι εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για τις υπηρεσίες του κέντρου.Συγκεκριμένα, ο σκοπός του Κέντρου είναι διττός, αφενός η ανάπτυξη ή/και ενίσχυση της προσωπικότητας και αφετέρου η δικτύωση του ατόμου, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική ένταξή του στο συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας.Το Κέντρο απευθύνεται, αρχικά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του ατόμου (από την παιδική έως την τρίτη ηλικία), σε δημόσιους φορείς (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. εταιρείες) καθώς και σε κοινότητες (π.χ. χωριά/πόλεις).

Ποιοι ειμαστε;

Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ηρακλείου (ΨΥΧ.Η.), ιδρύθηκε από την Ηώ Αναστασάκη (κλινικός ψυχολόγος – ψυχοδραματίστρια – ειδικός σύμβουλος εξαρτήσεων) το 2017, η οποία διευθύνει τη λειτουργία του και ασκεί την επαγγελματική της ιδιότητα. Παράλληλα, εποπτεύει και συντονίζει την ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας με την οποία συνεργάζεται.Το ΨΥΧ.Η. στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες άρτια καταρτισμένους οι οποίοι συνεργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ως εξωτερικοί συνεργάτες με υφιστάμενες συμβάσεις και με σύμφωνα συνεργασίας. Επίσης, οι επιστημονικοί συνεργάτες είναι πολύτιμοι για το ΨΥΧ.Η. όχι μόνο εξαιτίας της ιδιότητας αλλά και της προσωπικότητάς τους καθώς είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, έχουν πίστη και όραμα για το άτομο, την ομάδα και την κοινότητα. Υπηρετούν με επιμονή και δέσμευση τον άνθρωπο, αγαπούν  το έργο τους και χαίρονται να δημιουργούν και να συνεργάζονται. Πιο αναλυτικά, το ΨΥΧ.Η. πλαισιώνεται από κλινικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, ψυχοδραματιστές και επαγγελματίες που ενισχύουν το σκοπό του Κέντρου.

Comments are closed.